Vistnestangen bei Tananger, Nordsee, Südwestnorwegen

Position: 58° 58,9′ N / 05° 34,0′ E

Internationale Reg. Nr.: L 3242

Tragweite: weiss 12, rot 10, grün sm

Erbaut: ?

Turmhöhe: ? m

Feuerhöhe: 10 m


Fotos 2014: Bernd Claußen
 
 
Vistnestangen Fyr bei Tananger.