Buttebån Fyr im Kragerø Havn, Kragerøfjorden, Süd-Norwegen

Position: 58° 51,4′ N, 09° 26,3′ E

Internationale Reg. Nr.: B 2710

Tragweite: W 4, R 3, G 2 sm

Turm in Betrieb seit 1907

Turmhöhe: 3 m

Feuerhöhe: 3 m


Foto 2014: Bernd Claußen